1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 1V 19,4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”

Bài Đọc II: Ep 4,30-5,2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã sống”

Bài Phúc Âm: Ga 6,41-51

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

  1. Suy Niệm

Phép lạ Chúa Giêsu có thể ban bánh cho dân chúng được ăn no thỏa về phương diện trần thế phải chứng minh rằng Người chính là bánh ban sự sống đời đời. Ở bên Người, chúng ta không được đi tìm cơm bánh vật chất; trái lại chúng ta phải nhận biết Người luôn muốn ban cho chúng ta điều vô cùng to lớn. Điều mà chúng ta đang đi tìm kiếm nơi Đức Giêsu và Người đang muốn ban cho chúng ta, có thể được tóm trong câu này: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

Chính Đức Giêsu cũng đã tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do Thái mới chính là Giáo Hội, là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Đức Giêsu cho chúng ta. Đức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta, mà sự sống Đức Giêsu ban cho chúng ta không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống vĩnh cửu. Đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.

 

Lạy Chúa, Chúng con đã quá hăng say đi tìm kiếm sự sống hiện tại mà đã không biết đi tìm kiếm sự sống vĩnh cử. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đi tìm kiếm sự sống vĩnh cửu đó chính là Đức Giêsu Con một Thiên Chúa. Chính khi chúng con tìm được Ngài thì cuộc đời chúng con mới thực sự được bình an và được hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment