(Lễ Trọng, Lễ Cung Hiến Đền Đức Bà Cả) 

  1. Lời Chúa

-Bài Đọc I: Xh 16,2-4.12-15

“Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”

-Bài Đọc II: Ep 4,17. 20-24

“Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”

-Bài Phúc Âm: Ga 6,24-35

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”

24 Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Ga-li-lê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”

 

  1. Suy Niệm

Trong cuộc sống xã hội ngày hôm nay, chúng ta lo lắng rất nhiều chuyện: Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, lo con cái ăn học, lại lo cho tiện nghi sang trọng trong cuộc sống. Chúng ta dành hết thời giờ sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, thế nhưng cuộc sống vĩnh cửu mai sau thế nào, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm.

Con người chúng ta gồm có hồn và xác. Thân xác của chúng ta đôi khi lâm vào tình trạng đói khát. Linh hồn chúng ta cũng vậy. Nhu cầu mà linh hồn đói khát không gì khác hơn là chính Thiên Chúa, như lời thánh Augustinô đã viết: Linh hồn tôi sẽ mãi mãi khắc khoải tìm kiếm cho đến khi được nghỉ yên trong bàn tay của Chúa.

Vậy chúng ta có bao giờ tự hỏi: Tâm hồn chúng ta cảm thấy đói khát hay không? Bản thân chúng ta khắc khoải tìm kiếm Chúa hay không? Con người chúng ta mong muốn được gắn bó với Chúa hay không? Nếu chúng ta trả lời có, thì lời Chúa hôm nay đã đem lại cho chúng ta đáp số để giải quyết: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35). Còn theo Tin Mừng Matthêu Chúa Giêsu đã từng xác quyết rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta ý thức rằng: Tận thẳm sâu cõi lòng, ai trong chúng ta cũng đều chất chứa một cơn đói khát sâu xa mà chỉ mình Chúa mới có thể thoả mãn. Chính sứ điệp này đã đem lại cho con người và cuộc đời chúng ta một ý nghĩa mới, miễn là chúng ta biết chấp nhận nó. 

 

Lạy Chúa, Chúng con dành quá nhiều thời gian, sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, thế nhưng cuộc sống vĩnh cửu mai sau thế nào, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm kiếm sự sống vĩnh cửu mai sau và luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời chúng con. Amen

Lm.Dominico Nguyen