1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 2V4, 42-44

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”

Bài Đọc II: Ep 4,1-6

“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”

Bài Phúc Âm: Ga 6,1-15

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”

  1. Suy Niệm

Từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một bé trai, Chúa Giêsu đã làm phép lạ để nuôi dân chúng. Sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều thì người Do Thái cho rằng Chúa Giêsu là vị ngôn sứ cần phải đến. Chính vì thế, họ muốn tôn Chúa Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đạm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Còn Chúa Giêsu thì biết được ý định của họ nên đã lánh đi nơi khác. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn cho họ thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian không phải để làm chính trị nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Bí Tích Thánh Thể để được Chúa dưỡng nuôi phần hồn cũng như phần xác của mỗi chúng con. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment