1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gr 23,1-6

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”

Bài Đọc II: Ep 2,13-18

“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”

Bài Phúc Âm: Mc 6,30-34

“Họ Như đàn chiên không người chăn”

  1. Suy Niệm

Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi thực tập truyền giáo, sau thời gian được sai đi các tông đồ vui mừng trở về báo cáo với Thầy của mình những gì mình đã làm và đã dạy. Sau đó, Chúa Giêsu khuyên các ông vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là Chúa Giêsu muốn các tông đồ của Chúa lấy lại sức khỏe về phần xác và đồng thời nhìn lại sứ vụ của mình đã làm, đã dạy có theo đường hướng của Thầy mình chưa hay là chỉ theo ý riêng của bản thân mình?  

Lạy Chúa, chúng con là những tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết gắn chặt với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ mà chúa trao cho chúng con mới có thể đạt được thành quả tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment