Thánh Vịnh Tuần III

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Xp 3, 14-18a

“Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng”.

Bài Đọc II: Pl 4, 4-7

“Chúa đã gần đến”.

Bài Phúc Âm: Lc 3, 10-18

“Chúng tôi phải làm gì ?”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin  ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn,  thì cũng làm như vậy”. Cũng có những người thu thuế đến  chịu phép rửa. Họ hỏi ông :  “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì  ?” Ông bảo họ : “Đừng  đòi hỏi gì quá mức đã  ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông :  “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông  bảo họ : “Chớ hà  hiếp ai, cũng đừng chiếm  đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình”.

Hồi đó,  dân đang trông đợi,  và trong thâm tâm,  ai nấy đều tự  hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần  tôi, tôi làm phép rửa cho anh  em bằng nước, nhưng có Đấng  quyền thế hơn  tôi đang đến,  tôi không đáng  cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm  phép rửa cho anh em bằng Thánh  Thần và bằng lửa. Tay Người  cầm nia rê sạch  lúa trong sân :  thóc mẩy thì thu  vào kho lẫm, còn thóc  lép thì bỏ vào lửa  không hề tắt mà đốt  đi”. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

 

  1. Suy Niệm

Qua đoạn Tin Mừng vừa chúng ta vừa nghe, Gioan Tiền Hô đã trả lời cho ba nhóm người

Những người thiện chí: Họ là nhóm người đang mong chờ ngày Chúa đến, Gioan dạy họ cũng như dạy cho chúng ta biết chia sẻ cơm áo với những người túng thiếu. Đó là điều tối thiểu. Nếu ngày nay tiếng nhà tiền hô còn vang vọng khắp núi đồi, ông sẽ kêu gọi cải thiện hoàn cảnh kinh tế, xã hội, lo cho có công ăn việc làm, nhà ở, tiền lương tương xứng, bảo vệ sức khoẻ.

Những người thu thuế: Họ là nhóm đại diện cho lớp quan chức hay tham nhũng bóc lột người khác, Gioan kêu gọi sự liêm khiết.

Những người có phận sự giữ gìn trật tự công cộng: Gioan bảo họ phải công minh, biết tôn trọng kẻ khác. Mỗi người trong địa vị, chức vụ và công việc của mình, cố gắng chu toàn một cách tốt đẹp.

Tóm lại, điều Gioan nhấn mạnh là một nếp sống luân lý mới đầy tính chất xã hội, lấy anh em làm gốc chứ không phải là lề luật, để sống vì con người: Kẻ nào có hai áo hãy chia cho người không có và kẻ có ăn cũng hãy làm như thế. Với người thu thuế ông nói: Chớ đòi điều gì quá mực đã định cho các ông. Với lính tráng, ông bảo: Đừng sách nhiễu, đừng vu khống, hãy bằng lòng với lương bổng của mình.

Lạy Chúa, như thánh Gioan đã tiên báo: Đấng đến sau ông, quyền thế hơn ông. Ngài sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Xin hãy thanh tẩy chúng con và ban Thánh Thần tình yêu của Ngài cho chúng con để chúng con cải đổi đời sống, một cuộc sống đầy tình người. Chỉ có cuộc sống chân chính không gian dối, không bóc lột, không lừa đảo, không gian tham; chỉ có cuộc sống liêm chính, công bình, yêu thương, chia sẻ và phục vụ mới dần dần tạo cho tâm hồn mình tinh sạch, mới giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến một cách đầy đủ và có ý nghĩa nhất. Amen

Lm.Dominico Nguyen     

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần II

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Br 5, 1-9

“Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi”.

Bài Đọc II: Pl 1, 4-6 . 8-11

“Anh em  hãy nên tinh tuyền,  đừng làm gì đáng  trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm”.

Bài Phúc Âm: Lc 3, 1-6

“Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Năm  thứ mười  lăm dưới  triều hoàng  đế Ti-bê-ri-ô,  thời Phong-xi-ô Phi-la-tô  làm tổng  trấn miền  Giu-đê, Hê-rô-đê  làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu  vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít,  Ly-xa-ni-a làm tiểu  vương miền A-bi-lên,  Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi  khắp vùng ven sông  Gio-đan, rao giảng kêu gọi  người ta chịu phép rửa  tỏ lòng sám hối để  được ơn tha tội, như có lời chép trong sách  ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa  : Hãy dọn sẵn con đường cho  Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay,  đường lồi lõm, phải san cho  phẳng. Rồi hết  mọi người phàm  sẽ thấy ơn  cứu độ của  Thiên Chúa. 

  1. Suy Niệm

Sa mạc vốn là một chủ đề quen thuộc trong Kinh Thánh và những cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người thường diễn ra trong sa mạc. Môsê phải lẩn trốn vào sa mạc để được nhận biết Chúa và lãnh nhận sứ mạng giải phóng dân tộc. Dân Do Thái đã phải lang thang trong sa mạc suốt 40 năm trời, đây là thời gian thanh luyện cần thiết trước khi được đặt chân vào miền đất hứa. Và điển hình hơn cả đó là 40 đêm ngày trong sa mạc của Chúa Giêsu. Tại đây, Ngài đã ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ.

Thực vậy, theo Kinh Thánh sa mạc vừa là nơi con người chịu thử thách, vừa là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như chúng ta thường thấy: sa mạc thì khô cằn sỏi đá. Ban ngày thì nắng cháy, còn ban đêm thì lạnh buốt.

Đó chính là hình ảnh cuộc sống của con người không có bóng dáng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Giữa cảnh hoang vu của cát đá, con người đói khát và lạc hướng. Thảm trạng ấy sẽ giúp con người ý thức được cái bé bỏng của thân phận, cái vô nghĩa của đời mình, bởi vì con người là gì nếu không phải chỉ là cát bụi. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ kiêu căng và ngạo mạn, đồng thời mở rộng tâm hồn mình cho ơn sủng của Chúa hoạt động.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, cũng đã vào sa mạc suốt bốn mươi đêm ngày. Và Phúc âm đã ghi nhận trong thời gian này, Ngài đã ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ. Xin chúng con biết vào sa mạc, biết dành lấy những giây phút thinh lặng để thực sự cầu nguyện, gặp gỡ, kết hiệp mật thiết với Chúa và tìm được thánh ý Chúa giữa những bon chen của cuộc sống. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần I

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gr 33, 14-16

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính”.

Bài Đọc II: 1Tx 3, 12-4,2

“Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến”.

Bài Phúc Âm: Lc 21, 25-28 . 34-36

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” 

  1. Suy Niệm

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa nhật I Mùa Vọng, bắt đầu năm phụng Vụ mới. Mùa Vọng là Mùa chờ đợi. Với Mùa Vọng, Giáo Hội tạo điều kiện giúp chúng ta củng cố thêm niềm tin tưởng và chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Đây là giai đoạn mà chúng ta phải chuẩn bị tương lai của mình, là lúc mà chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy nguồn cứu thoát vĩ đại. Thiên Chúa loan báo rằng Ngài là Cứu Chúa trần gian, Ngài sẽ ban Đấng Công Chính để giải phóng Israel. Vậy chúng ta phải vững tâm trông đợi ngày Người đến và lo chuẩn bị đón Chúa đến trong nhà mình. Để Chúa đến trong nhà mình thì chúng ta phải biết giữ mình: đừng quá say sưa, lo lắng việc đời, trái lại biết tỉnh thức và cầu nguyện thì mới có thể đứng vững trong bình an.

Nay là thời kỳ thuận tiện cho ơn cứu độ muôn dân, chúng ta hãy hiên ngang ngước cao đầu lên và hãy kêu cầu tha thiết hơn, chân thành hơn để xin Chúa mau đến chiếu tỏa vinh quang Người trên khắp hoàn vũ.

Lạy Chúa Giêsu, ước gì mỗi lần bước vào Mùa Vọng là mỗi lần con được tiến đến gần Chúa hơn, hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Ngài hơn, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng hơn để đón tiếp Chúa vào lòng. Xin Chúa tái tạo trong con một quả tim trong sạch, xin ban cho con một tâm hồn trong trắng để xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao cả trong Mùa Giáng Sinh sắp tới. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần II

Đức Giê su Ki tô Vua Vũ Trụ

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Đn 7, 13-14

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Bài Đọc II: Kh 1, 5-8

“Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”.

Bài Phúc Âm: Ga 18, 33b-37

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”. 

  1. Suy Niệm

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Chúa Giêsu và Philatô xung quanh vấn đề vương quyền của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định với Philatô và cũng là với tất cả chúng ta rằng Ngài là Vua, nhưng Nước Ngài không thuộc về thế gian này. Điều đó cũng có nghĩa là Nước của Ngài thuộc về thượng giới hay chính là Nước trời.

Còn chúng ta, kể từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là chúng ta chính thức trở thành công dân của Nước trời, được đầy đủ quyền lợi của một người con cái Thiên Chúa với quyền thừa kế Nước trời, xem ra quá dễ dàng. Nhưng thử hỏi chúng ta đã lưu tâm đến quyền công dân này như thế nào? Chúng ta có quí trọng, có tha thiết với chuyện này không? Hay vì thấy Chúa ban ơn dễ dàng quá rồi chúng ta xem thường? Thậm chí có người còn chối bỏ quyền công dân này cách dễ dàng khi họ quyết đi theo tiếng gọi của quyền lực trần thế (Chẳng hạn: làm trưởng phòng này thì anh chị không thể là người Công giáo được! Thế là Chúa bị khai trừ. Chức trưởng phòng được đặt lên trên quyền Công dân Nước trời, đôi khi trên cả Chúa nữa! Chuyện này không phải là hiếm xảy ra đâu). Hoặc có người sẵn sàng chấp nhận tuyệt thông với Giáo hội chỉ vì muốn thoả mãn đi theo tiếng gọi của những mối tình vụn trộm nên dẫn đến việc ngoại tình, phá thai, kết hôn không phép đạo. . . Nhưng cũng có biết bao những tâm hồn thành tâm thiện chí, quyết bảo vệ quyền Công dân Nước trời của mình nên sẵn sàng hy sinh tất cả, vui lòng mất mát tất cả, ngay cả mạng sống của mình miễn sao đừng lạc mất Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những chiến binh anh dũng của Vua Giê su Ki tô, can trường chiến đấu dưới cờ Thánh giá, diệt trừ tội lỗi, kiến tạo đời sống thánh thiện, để sau cuộc chiến đấu trần gian, chúng con xứng đáng là công dân của Người. Amen.

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần I

Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Kn 3,1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Bài Đọc II: 1 Cr 1,17-25

“Vì tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta”.

Bài Phúc Âm: Mt 10,17-22

“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. 

  1. Suy Niệm

Thánh lễ hôm nay đỏ một mầu máu. Máu của hơn 100 ngàn anh hùng tử đạo. Máu của 117 vị đã được tôn phong lên hàng hiển thánh. Máu ngập tràn chảy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam.

Tình yêu của các ngài là tình yêu chung thuỷ. Các ngài yêu mến Chúa khi bình an, các ngài càng yêu mến Chúa trong những gian nan thử thách. Các ngài đã thực hiện lời thánh Phaolô: Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta (Rm 8,35-39). Động lực hướng dẫn cuộc đời các ngài là tình yêu. Cái chết của các ngài làm chứng cho tình yêu. Đó chính là điều mà ta có thể bắt chước các ngài. Trong hoàn cảnh hiện nay, ta không có hy vọng được phúc tử đạo, nhưng ta vẫn có thể noi gương các thánh Việt Nam làm chứng cho đạo Chúa. Nếu ta không được chết cho tình yêu, ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Có lẽ ngày nay Chúa cũng không mong ta chết vì đạo mà mong ta hãy sống vì đạo.

Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời! Chúa đã hy sinh mạng sống mình vì lòng yêu mến Chúa Cha và yêu thương loài người chúng con. Xin hãy dạy chúng con biết đáp đền tình yêu lớn lao ấy bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng con. Xin cho chúng con giữ được vị mặn của muối, và độ nồng của men, để đem đến cho cuộc đời này một sức sống mới. Amen.

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)