1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gr 1,4-5.17-19

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân

Bài Đọc II: 1Cr 12,31-13,13

 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến

Bài Phúc Âm: Lc 4,21-30

Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.                        

Đó là Lời Chúa

 

  1. Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay được nối tiếp với Chúa nhật III trong khung cảnh Chúa Giêsu về thăm quê hương, nhưng mang nội dung nhấn mạnh tới một khía cạnh khác. Nếu Chúa nhật III chúng ta dừng lại ở sự ngạc nhiên, thán phục của bà con đồng hương, thì hôm nay chúng ta thấy cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và dân chúng thành Nagiarét, và kết cục là những người đồng hương muốn giết Chúa bằng cách xô Người xuống vực sâu vì tức giận.

Trong cuộc sống chúng ta đã tiếp nhận Đức Kitô, nhưng đời sống người Kitô hữu của chúng ta chưa thực sự được đổi mới. Vì thế một câu hỏi được đặt ra, chúng ta đã thật sự tiếp nhận Chúa chưa? Có thể là đã tiếp nhận, nhưng chỉ theo hình thức bên ngoài mà thôi, vì chúng ta vẫn còn giữ những thành kiến, lối suy nghĩ, những nỗi sợ hãi, và những ước muốn xác thịt của chúng ta. Cho nên, thánh Phaolô trong bài đọc 2 dạy chúng ta rằng: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.”     

Lạy Chúa, Ước gì qua lời Chúa hôm nay xin cho mọi người chúng con biết mở rộng con tim để tha thứ, để yêu thương và biết chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho mọi người xung quanh chúng con, nhất là những người nghèo khổ trong xã hội để cùng nhau sống chan hòa trong tình yêu thương của Chúa.  Amen. 

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)
  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10

Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách Luật

Bài Đọc II: 1Cr 12,12-30

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận

Bài Phúc Âm: Lc 1,1-4; 4,14-21

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe

Khởi ĐầuTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Đó là Lời Chúa

 

  1. Suy Niệm

Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu về thăm Nadaret. Theo thói quen người Do Thái, ngày Sabat, Người vào Hội Đường cùng với dân Chúa tụ họp nhau thờ phượng Thiên Chúa, biểu lộ qua việc ĐỌC và CHIA SẺ ÁP DỤNG Lời Chúa vào cuộc sống hiện tại của mình. Đoạn Kinh Thánh Đức Giêsu trích đọc là lời ngôn sứ Isaia tiên báo về Đấng Mêsia: Thiên Chúa ban Thần Khí xuống trên Đấng Mêsia, sai Người đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo; công bố ơn giải thoát, chữa lành cho kẻ tù đày, cho người bệnh tật và nhất là CÔNG BỐ MỘT NĂM HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA. Nghĩa là thời Hồng Ân  bắt đầu. Và Đức Giêsu giải thích ứng dụng luôn: Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Với sự xuất hiện của Đức Giêsu, thời hồng ân đang là cái HÔM NAY. Dân Chúa chính là cộng đoàn những người được tụ họp để lắng nghe Lời Chúa, đón nhận và hưởng niềm vui do Lời Chúa mang lại: Hồng Ân đó chính là ĐỨC GIÊSU. Ngài chính là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài đến để ban ơn cứu độ và giải thoát con người khỏi tội lỗi.

Niềm vui đó chính là niềm vui được lắng nghe Lời Người

Xin Thần Khí tiếp tục hoạt động, mở rộng cõi lòng dân Chúa, thúc đẩy dân Chúa siêng năng tụ họp nhau để LẮNG NGHE Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.

Lạy Chúa, chúa đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, xin cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ Người ban, biết siêng năng học hỏi Lời Chúa và biết tích cực cộng tác với ơn Chúa Thành Thần để loan báo tình Chúa yêu thương con người vô biên vô tận. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)
  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 62,1-5

Cô dâu là niềm vui cho chú rể.

Bài Đọc II: 1Cr 12,4-11

Chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người

Bài Phúc Âm: Ga 2,1-11

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa 

  1. Suy Niệm

Tin Mừng theo Thánh Gioan tường thuật lại phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện tại tiệc cưới Cana khi Ngài biến nước thành rượu, được nối kết với phép lạ cuối cùng trên Thập giá khi Chúa biến rượu thành máu Ngài, máu được đổ ra để đem lại ơn cứu thoát.

Phép lạ đầu tiên và phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu thực hiện đều có sự tham phần của Mẹ Maria. Lần thứ nhất trong tiệc cưới Cana và lần thứ hai khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá. Trong phép lạ thứ nhất, Chúa nói với Mẹ : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Trong phép lạ cuối cùng, Chúa cũng nói với Mẹ “Thưa bà, đây là con của bà”. Hạn từ ‘Bà’ là thuật ngữ đặc thù Thánh Gioan sử dụng để đề cao vai trò Đức Maria như một ‘bà’ Evà mới trong nhiệm cục cứu độ. Đức Mẹ đã không thực hiện bất cứ một phép lạ nào, nhưng Mẹ là người chuyển cầu (intercesseur) để phép lạ xảy ra. “Họ hết rượu rồi”. Một câu nói giản đơn, nhưng diễn bày vai trò Evà mới nơi Đức Maria. Cũng vậy khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ hoàn toàn thinh lặng, nhưng đi sâu vào sự hiệp thông trọn vẹn trong kế hoạch cứu độ. Vì vậy, Đức Maria trên đồi Canvê đã hiển thị một cách sung mãn vai trò Evà, mẹ của chúng sinh, trong một kỷ nguyên mới, để cùng với Đức Giêsu - Ađam mới, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Chính vì thế mà Giáo hội đã ca tụng Mẹ với nhiều tước hiệu. Cách riêng, Thánh Gioan mời gọi chúng ta hướng nhìn về Mẹ như là thầy dạy đức tin. Trong cuộc hành trình đức tin, mẹ đã hoàn toàn quy thuận thánh ý Chúa để cùng với Đức Giêsu, Mẹ trở nên máng chở, chuyển thông ơn sủng cho con người. Muốn hưởng nhận ơn cứu độ, chúng ta hãy thực hành điều Đức Maria truyền dạy: “Ngài bảo sao, anh em cứ làm như vậy” (Ga 2,5).

Lạy Chúa, khi xưa Con Chúa đã nhận lời Thân Mẫu mà ban cho gia đình đôi tân hôn một niềm vui lớn lao, hôm nay xin Chúa  cũng nhận lời Đức Maria cầu bầu cho chúng con để chúng con luôn sống bình an, hạnh phúc và luôn sống theo thánh ý Chúa như Đức Maria. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 40,1-5. 9-11

Vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

 Bài Đọc II: Tt 2, 11-14. 3,4-7

 Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới”.

Bài Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22

 “Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!  Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,  và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

  1. Suy Niệm

Hôm nay Giáo Hội long trọng kỷ niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Con Thiên Chúa nhập thế sống giữa nhân loại như một người tôi tớ khiêm tốn. Ngài vô tội nhưng Ngài đã hạ mình xuống đã làm gương cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng chính chúng ta đích thực là những tội nhân. Trong tình trạng đó, con người chúng ta chẳng những cần phải được cứu rỗi, tẩy sạch bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần trong phép rửa tội, mà còn phải luôn thanh tẩy trong suốt đời sống mình bằng sự sám hối ăn năn.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Con Yêu Dầu của Chúa Cha, được tấn phong bởi Chúa Thánh Thần và Ngài muốn làm người để bảo lãnh cho toàn dân tội lỗi.

Nhiệm vụ chúng ta, những Kitô hữu đã được tái sinnh trong bí tích Rửa Tội, là phải luôn giống Chúa Kitô. Là mặc lấy Ngài, sống và cư xử đúng vị thế của người được Thiên Chúa yêu thương, để cũng trở nên đồng thừa kế với Chúa Kitô.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con để chúng con luôn bước đi trong lối bước bình an của Chúa và để đời sống chúng con trở nên lời rao giảng ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 60,1-6

“Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi”.

Bài Đọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6

“Nay mầu nhiệm được mặc khải là  các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp”.

Bài Phúc Âm: Mt 2, 1-12

 Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

Khi Đức Giê-su  ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê,  thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy  nhà chiêm tinh từ phương Đông  đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối  rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả  các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi  Bê-lem, miền  đất Giu-đa,  ngươi đâu  phải là  thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì  ngươi là nơi  vị lãnh tụ  chăn dắt Ít-ra-en  dân Ta sẽ  ra đời”.

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các  nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi  sao đã xuất hiện. Rồi  vua phái các vị ấy  đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo  lại cho tôi, để tôi  cũng đến bái lạy Người”.  Nghe nhà vua nói  thế, họ ra đi.  Bấy giờ ngôi sao  họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ  mừng rỡ  vô cùng.  Họ vào  nhà, thấy  Hài Nhi  với thân  mẫu là bà Ma-ri-a, liền  sấp mình thờ lạy  Người. Rồi họ mở  bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc  dược mà dâng tiến. Sau đó, họ  được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

  1. Suy Niệm

Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu chúng ta vừa nghe tường thuật lại việc các nhà chiêm tinh theo ánh sao đi tìm Hài Nhi Giêsu vừa chào đời và cuộc gặp gỡ của họ với Vua Hêrôđê và các nhà lãnh đạo Do Thái. Đoạn Tin Mừng thuật lại những hình ảnh, những thái độ và những hành động trái ngược của các nhà chiêm tinh và “dân Do Thái” trước sự kiện ngôi sao lạ xuất hiện báo tin sự ra đời của Đức Vua dân Do Thái.

Nếu như các nhà chiêm tinh đã để cho ánh sao của Đấng Cứu Thế hướng dẫn mình, để cho những lời Thánh Kinh soi sáng mình, thì ngược lại, Vua Hêrôđê cùng các thượng tế và kinh sư lại nhắm mắt, bịt tai trước các mạc khải, các sứ điệp và các lời mời gọi về tin vui cứu độ. Các nhà chiêm tinh là những đại diện của dân ngoại, đã trở thành những người đón nhận ơn cứu độ. Ngược lại, Vua Hêrôđê và các nhà lãnh đạo Do Thái, những người thừa hưởng lời hứa cứu độ, lại tự đặt mình ra ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đã trở nên thù địch với ơn cứu độ. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để làm cho mọi người biết Chúa Cha, để quy tụ mọi người vào vương quốc của Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn sống thông hiệp với Chúa và luôn lan tỏa ánh sáng Chúa để mọi người nhận biết Chúa.  Amen.

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)