Ngày 18-19/09/2021 vừa qua, chị em trong Tỉnh Dòng Châu Âu đã tổ chức Thánh Lễ kỷ niệm 50, 60, 70 và 75 năm khấn Dòng cho 18 chị em trong Tỉnh Dòng tại Nhà Mẹ Portieux – Pháp. Do tình hình Covid nên chị em kỷ niệm vào năm 2020 không thể tổ chức được, cho nên đã dời sang năm nay cùng mừng chung với các chị kỷ niệm trong năm 2021.

Thánh Lễ do Đức Cha Jean-Paul MATHIEU (nguyên Giám Mục địa phận Saint Dié) chủ tế, vì tình hình dịch bệnh vẫn còn nên Thánh Lễ được tổ chức tại Nhà Thờ Giáo Xứ Portieux, bên cạnh Nhà Dòng, Thánh Lễ có sự tham gia của gia đình và một số người thân của quý chị em, cùng quý chị em trong Tỉnh Dòng đến tham dự. Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, ấm cúng tình gia đình, tình chị em. Tuy không thể cùng có  mặt tham dự Thánh Lễ, nhưng chị em trong Hội Dòng trên toàn thế giới đã hiệp lời cầu nguyện và gửi lời chúc mừng đến quý chị em mừng lễ lần này.

Cám ơn Chúa đã gìn giữ, che chở quý chị em trong suốt chặng đường đã qua, xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ quý chị em trong chặng đường sắp tới, xin cho quý chị em luôn vui tươi, bình an, khỏe mạnh cả hồn lẫn xác.

Cám ơn tất cả quý chị em trong Hội Dòng, quý thân nhân, ân nhân, ban hữu xa gần đã tham dự Thánh Lễ, đã hiệp lời cầu nguyện đã gửi lời chúc mừng đến quý chị em. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn hồn xác cho quý vị.

*Quý Soeurs kỷ niệm 50 năm:

Năm 2020:

 1. Sr Marie-Laure GLAVIER
 2. Sr Eve-Marie NICAULT
 3. Sr Claudine PETITJEAN
 4. Sr Anne-Marie STIKER

Năm 2021:

 1. Sr Marie-Ange MANGEOT (Supérieure Générale)
 2. Sr Armelle BARENNES (Supérieure Provinciale)
 3. Sr Marie-Pascale LE (Conseillère Générale)
 4. Sr Madeleine VAUTHIER

*Quý Soeurs kỷ niệm 60 năm:

Năm 2020:

 1. Sr Marie-Catherine BRULHART
 2. Sr Marie-Claude CHOTEAU
 3. Sr Anne-Marie FROMONT
 4. Sr Evelyne MEYER
 5. Sr Marie-Cécile RICHARD

Năm 2021:

 1. Sr Elisabeth ADAM
 2. Sr Marie-Christiane DANIEL
 3. Sr Marie-Etienne PIERROT
 4. Sr Thérèse SCHITTLY
 5. Sr Monika ZUBER

*Soeur kỷ niệm 70 năm:

     Sr Anne PETITJEAN

*Soeur kỷ niệm 75 năm:

     Sr Marguerite AUBRY

Quý Soeurs trong ban phục vụ mừng Lễ quý Soeurs

Thánh Lễ tại Nhà Thờ Giáo Xứ

Sr Giám Tỉnh có đôi lời trước Thánh Lễ

Phụng Vụ Lời Chúa

Hát Đáp Ca

Lời nguyện chuyển cầu 

Lặp lại Lời Khấn Dòng

Quý Soeurs mừng lễ ngày 18/9/2021

Quý Soeurs mừng lễ ngày 19/9/2021

Ngoại Anne mừng Lễ 70 năm (do sức khỏe nên ngoại không thể tham dự Thánh Lễ)

Dùng tiệc tại Tu Viện 

Quý Soeurs trẻ Việt nam góp vui văn nghệ 

 

Portieux 21/9/2021

 

Comments powered by CComment