AI TÍN - SR. ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO

AI TÍN - SR. ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO

      NỮ TU ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO 1930 - 2024         Xem thêm ..
THẬP GIÁ ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU

THẬP GIÁ ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU

Nếu Lịch sử cứu độ là một bản trường ca vô tận diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, thì tôi là con của Thiên Chúa người được thụ hưởng thứ tình yêu đó, tôi phải diễn tả thứ tình yêu... Xem thêm ..
KẾT ƯỚC

KẾT ƯỚC

Trải qua một hành trình giao ước thật dài giữa Thiên Chúa và con người, nay đã được hoàn tất nhờ chính Chúa Giêsu Kitô hiến trao cho nhân loại, một Giao Ước Vĩnh Cửu đã mở ra. Hôm nay Chúa cũng... Xem thêm ..
BÍ TÍCH TÌNH YÊU

BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Ađam mới là chính Chúa Giêsu. Thập giá đã thay cho cây trái cấm ở vườn địa đàng và thập giá đã trở thành cây đem lại sự sống. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng Chúa yêu thương nhân loại, yêu thương... Xem thêm ..
AI TÍN - SR. ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO
AI TÍN - SR. ILDEFONSE TRẦN THỊ THẢO
THẬP GIÁ ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU
THẬP GIÁ ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU
KẾT ƯỚC
KẾT ƯỚC
BÍ TÍCH TÌNH YÊU
BÍ TÍCH TÌNH YÊU

GIỚI THIỆU

Ý CẦU NGUYỆN