Sr Armelle BARENNES

Sinh ngày: 19/11/1945 -Paris

Khấn lần đầu: 11/10/1971

Khấn trọn đời: 21/05/1978