Ngày 4 tháng 5 là ngày giỗ của Đấng Sáng lập Dòng và cũng là ngày bổn mạng Hội Dòng, cũng như quý chị em trong toàn thể Hội Dòng, Tỉnh Dòng Campuchia cũng mừng lễ này một cách đặc biệt. Quý chị em từ những cộng đoàn xa xôi cũng tập trung nhau về hết tại trụ sở chính Phnom Penh, chị em quay quần bên nhau chia sẻ sứ vụ và tham dự Thánh Lễ đặc biệt này. Sau đó chị em cùng nhau quay quần bên nhau trong bữa cơm gia đình. Tuy là một Tỉnh Dòng nhỏ bé nhưng các chị em rất hăng say, nhiệt thành cho sứ vụ truyền giáo tại đất nước Campuchia này. 

Xin Thiên Chúa cùng đồng hành, xin Cha Á Thánh nâng đỡ các chị trong sứ vụ các chị đang thi hành.

Xin chia sẻ một số hình ảnh ngày lễ của quý chị em

Tập hát chuẩn bị Thánh Lễ

Mỗi đại diện cộng đoàn dâng nến cầu nguyện cho HỘi Dòng

Bề Trên Giám Tỉnh cám ơn cha và chị em

Cùng nhau mừng lễ

Ban Truyền Thông Campuchia