Chị em trong Tỉnh Dòng Campuchia vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa vào ngày 2/05 vừa qua, quý chị em đã nhận được món quà vô cùng quý giá từ ân nhân, đó là một tưỡng Đức Mẹ mà chị em hằng ao ước có trong khuôn viên tu viện để chị em có nơi chạy đến cầu nguyện cùng Mẹ. 

Quý chị em tề tựu bên nhau, cùng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn và nghi thức làm phép tượng của Mẹ. Tượng của Mẹ được chị em đặt trước của nhà trụ sở của Tỉnh Dòng, trong khuôn viên tu viện tại Phnom Penh. 

Chúng con xin tạ ơn Chúa và cám ơn ân nhân đã chia sẻ cho chị em trong Tỉnh Dòng, cám ơn Mẹ hiện diện với chúng con. Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân và cho toàn thể chị em trong tỉnh Dòng. 

Một vài hình ảnh của ngày tạ ơn 

Truyền Thông TD Campuchia