Hòa chung niềm vui với Hội Dòng, cách riêng Tỉnh Dòng Campuchia, chuẩn bị mừng Hồng Ân Vĩnh Khấn của 3 Soeurs khấn sinh:

1. Sr Faustina - Marie NGUYỄN THỊ BÍCH TUYÊN

2. Sr Marie - Nathalie DƯƠNG NGỌC XUYẾN

3. Sr Agnès -  Perpétua TRƯƠNG THỊ HỒNG TƯƠI

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào Thứ Tư ngày 02/02/2022, bởi Đức Cha Olivier SCHMITTHAEUSLER M.E.P, tại Giáo Xứ Chúa Hài Đồng Boeung Tumpun, Phnom Penh, Campuchia. 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho quý Soeurs được tuyên khấn sốt sắng, và luôn can đảm bước theo Chúa Kitô cho đến cùng.