Xin giới thiệu hình ảnh quý chị em trong Tỉnh Dòng Campuchia và các sinh hoạt thường ngày của các chị:

Cầu nguyện riêng