Hôm qua 15/8 Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chị em trong Tỉnh Dòng Campuchia đã có thời gian họp mặt cùng với các em trẻ trong Giáo Xứ, có thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, vui chơi sinh hoạt cùng nhau. Các em chị cùng nhau mừng lễ, và mừng bổn mạng những chị em mang Thánh Maria. Các chị em có những giây phút vui vẻ, thoái mái bên nhau. Xin Chúa chúc lành cho các chị em trong sứ mạng của mỗi người được làm sáng Danh Chúa, xin Chúa cũng chúc lành cho các em trẻ, cho các em sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày trong đời sống Kito Hữu của các em.

 

Hình ảnh các chị em trong ngày lễ:

Ban Truyền Thông SPP