Hôm nay ngày 12/01/2020 Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của Sr Marie - Thérése SANY tại Giáo Xứ BOEUNG TUMPUN. Thánh Lễ do Đức Cha Olivier Schmithaeusler làm chủ tế, có sự hiện diện của Sr Marie-Ange MANGEOT bề trên Tổng Quyền, quý cha, quý Soeurs Giám Tỉnh, quý chị em trong Tỉnh Dòng, và quý chị em đại diện của các Tỉnh Dòng khác, quý tu sĩ nam nữ các Dòng khác, cùng với gia đình, giáo dân trong giáo xứ. 

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí sốt sắng, xin cám ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho Tỉnh Dòng, đặc biệt cho Sr Sany trong bước đường dâng hiến. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, và đồng hành cùng chị trong chặng đường mới này. Xin Chúa chúc lành cho song thân và toàn thể gia đình của chị trong ngày hồng phúc này. 

 

Sau đây là một số hình ảnh Thánh Lễ

 

Ban Truyền Thông SPP