Cộng đoàn tại Philippines là một cộng đoàn quốc tế, dành cho những chị em ở các tỉnh dòng trên toàn thế giới, được Hội Dòng gửi đi du học tại Mainila. Cộng đoàn là nơi để chị em tụ họp, gặp gỡ nhau trong những kỳ nghỉ hoặc cuối tuần, chị em cùng về sống chung với nhau để chia sẻ, nâng đỡ tinh thần cho nhau. Đã có nhiều chị em tốt nghiệp và trở về phục vụ tại quê nhà, hiện tại còn lại một số chị em tiếp theo sứ mạng học tập tại đây. 

Thời gian qua do dịch bệnh, các trường học đều đóng cửa và học online, do vậy các chị em trở về bên nhau trong cộng đoàn, cùng chia sẻ và vượt qua những khó khăn trong thời gian dịch bệnh này. Quý chị em cũng dành thời gian tham gia với giáo xứ, đi thăm viếng khi có thể để chia sẻ, cảm thông với những người dân ở đây. 

Sr Marie - Flore Hồng Thanh khấn lại

Sr Maria Mỹ Thảo cùng các học viên trong khóa học về đào tạo tại Emmaus Center

Sr Marie - Annick Lịnh cùng tham gia Thánh Lễ tại đất thánh dành cho người nghèo ở Manila

Sr Marie-Goretti Trinh thăm viếng người vô gia cư

 

Sr Marie - Flore Thanh thăm viếng các trẻ em nghèo