Quý chị em được Hội Dòng gửi đến Philppines du học, quý chị học nhiều chuyên ngành ở nhiều trường khác nhau. Trong số đó hiện có 2 chị em đang học tại Học Viện Mục Vụ Đông Á (EAPI), các chị được học vể các khóa mục vụ, và nhiều đề tài khác. Ở nơi đây quý chị em được học chung với những thành viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài các giờ học, các chị còn được học hỏi kinh nghiệm, những sinh hoạt khác làm phong phú cho sứ vụ học tập của các chị. Xin Chúa chúc lành cho các chị, để các chị tiếp tục học tập tốt, và cho những gì các chị học tập được sinh lợi ích sau này. 

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt của các chị: 

Thánh Lễ Văn Hóa

Tham gia văn nghệ giao lưu văn hóa

Tham dự Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với cộng đồng VN tại Manila

Ban Truyền Thông SPP