Cộng đoàn Plassac - Haiti là một cộng đoàn liên Dòng Chúa Quan Phòng, được thành lập năm 2013. Hiện tại có 4 Soeurs thuộc 4 Hội Dòng Chúa Quan Phòng: 2 Soeurs thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Gap, 1 Soeur thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Champion, và 1 Soeur thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. 

Quý Soeurs cộng tác với Giáo Phận trong việc mục vụ Giáo Xứ, Trường Học, thăm viếng và giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo khó...Quý chị em rất hăng say và nhiệt thành mặc dù cuộc sống nơi đây không mấy dễ dàng. Xin Chúa luôn cùng đồng hành và gìn giữ quý chị em trên mọi nẻo đường sứ vụ. 

Ngôi nhà nơi quý chị em sinh sống - Cộng Đoàn Plassac

Cộng tác với Cha Sở  làm việc trong trường

Mục vụ Giáo Xứ

Làm bột dinh dưỡng bằng các loại hạt

Các em trẻ học làm vườn

Truyền Thông SPP