Năm Phụng vụ mới được bắt đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Hoà chung với tâm tình chuẩn bị tâm hồn đón mừng Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Tu viện Cù Lao Giêng bước vào tuần đầu tiên với giờ suy tôn Lời Chúa. Chủ đề của giờ suy tôn là “ Tỉnh thức và canh Tân.” Cộng đoàn được gợi ý suy nghĩ về cuộc đời là sự chờ đợi liên lỉ. Chờ đợi Chúa không giống như tìm kiếm sự may rủi hay một cơ hội có thể đến mà cũng có thể không. Chúng ta chờ đợi Chúa trong sự xác tín vào quyền năng của Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ đến. Cuộc đời này được sánh ví như một con đường. Mỗi người chúng ta đang đi trên con đường đó. Ở cuối của con đường này, Chúa đang chờ đợi chúng ta, vì thế mà sự đợi của chúng ta là chờ đợi trong hy vọng. Chúng ta cũng tin chắc Chúa là Đấng yêu thương, luôn dành những điều bất ngờ cho những ai giữ một lòng trung tín và cậy trông nơi Ngài.

Cầu chúc cho từng thành viên trong Tỉnh Dòng sống mùa vọng thật sốt sắng và thánh thiện.

Ban truyền thông - TD.Cù Lao Giêng

Hình ảnh giờ suy tôn