Trong tâm tình tạ ơn Chúa 25 năm Linh Mục của cha linh giám và Hồng Ân Vĩnh Khấn của 3 chị em trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux đang phục vụ tại Bở Biển Ngà, chị em trong Tỉnh Dòng Cần Thơ đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn cho ba chị em vào sáng hôm nay 30/06/2022. 

Tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi và gìn giữ cha linh giám Emmanuel trong hành trình Mục Tử 25 năm qua, tạ ơn Chúa đã chọn gọi ba chị em bước theo Chúa trên con đường dâng hiến trọn cuộc đời. 

Trong bầu khí ấm cúng của tình thân thương gia đình, quý cha mẹ, và những chị em trong Hội Dòng đã cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì những món quà quý giá Chúa ban tặng cho Hội Dòng, cho gia đình và từng cá nhân chúng con. 

Cám ơn Chúa vì mọi ơn lành người ban cho chúng con, xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ bước đường sứ vụ của cha linh giám, của quý chị em trong sứ vụ tại Châu Phi. 

Hình ảnh của Thánh Lễ Tạ Ơn  

Truyền Thông TD Cần Thơ