Tâm tình của Mùa vọng tiếp tục mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, canh tân bản thân và biến đổi đời sống để đón mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trở lại của Chúa trong vinh quang.

Trong tuần II Mùa Vọng này, chúng ta cùng nhau nhìn ngắm lại sứ mạng của Gioan Tiền Hô; đó là dọn đường để đón Chúa đến. Cách nào đó, chúng ta cũng được Chúa mời gọi tham gia vào công tác dọn đường cho Chúa. Vậy, mỗi người hãy xin Chúa giúp chúng ta ý thức rõ ràng sứ mạng tiền hô của mình trong xã hội hôm nay mà lo chỉnh đốn bản thân, cởi bỏ con người cũ với những tính hư tật xấu làm cản trở ta thi hành sứ mạng tiền hô của mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sử dụng trọn vẹn thời gian Mùa Vọng này để chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta. Trong niềm tin tưởng và hy vọng chúng ta cũng cầu xin Chúa cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, cho thế giới được bình an, mọi người được mạnh khỏe, và cuộc sống trở lại bình thường. Xin Chúa thương xót những người đã qua đời, những người đang còn phải chiến đấu vì dịch bệnh, những người hy sinh phục vụ tha nhân. Xin ban cho tất cả được sức khỏe, sự can đảm dấn thân và mọi điều tốt lành. 

 

Hình ảnh buổi suy tôn Mùa Vọng tại Tu Viện Cần Thơ  

Tài liệu buổi suy tôn

Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment