Từ ngày 21 - 30 tháng 6/2021, tại Tu Viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ có khóa tĩnh tâm dành cho quý sơ khấn sinh, do cha Tuân Phục Dòng Tên đồng hành. Khóa tĩnh tâm gồm có 43 sơ khấn sinh trong Tỉnh Dòng và một số chị khấn trọn cùng tham gia. 

Khóa tĩnh tâm diễn ra trong bầu khí âm thầm của thời gian giãn cách vì Covid, quý chị em đã dành thời gian trọn vẹn bên Chúa cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt cho nước Việt Nam đang phải đương đầu chống dịch. 

Trước khi kết thúc khóa tĩnh tâm, quý sơ khấn sinh đã lặp lại lời tuyên khấn trong Thánh Lễ ra phòng trước sự hiện diện của quý chị em trong tu viện. 

Xin cám ơn Chúa đã ban cho chị em có thời gian nghỉ ngơi bên Chúa, xin Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ quý chị em sống trọn vẹn những gì mình đã tuyên hứa. 

Hình ảnh của quý chị em trong Thánh Lễ hôm nay 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment