Theo thông lệ hàng năm, dịp Lễ Phục Sinh, tối Thứ Bảy Lễ Vọng, Thánh Lễ được cử hành vào lúc 9 giờ tối tại Nhà Nguyện Tu Viện, tất cả chị em tại Tu Viện có mặt đông đủ cùng tham dự Thánh Lễ chung với nhau. Sau Thánh Lễ chị em cùng quay quần bên nhau vui mừng Chúa Phục Sinh. 

Xin niềm vui của Chúa Phục sinh luôn ở cùng quý chị em và cho niềm vui ấy được lan tỏa khắp nơi chị em được gửi đến. 

Hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment