Trong bầu khí thinh lặng của ngày thứ 7 thánh, chị em tại Tu Viện tụ họp nhau nơi Nhà Nguyện không chỉ để tưởng nhớ đến Đức Kitô, Chúa chúng ta đã chịu đau khổ, chịu chết và đang mai táng trong mồ, chị em  không đến để than van, khóc lóc, nhưng đến để xác tín, để tuyên xưng  niềm tin của mình vào một Thiên Chúa hằng sống. Một Thiên Chúa đã hủy mình ra không, đã chết đi cho chúng ta được sống như chính lời Người đã nói: " Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt " (Ga 12, 24). Cái chết của Chúa Giêsu chính là cái chết của sự phục sinh, cái chết sinh nhiều bông hạt. Âm phủ không có khả năng để cầm giữ con Thiên Chúa trong mộ đá được. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người là Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Vâng,đó là hy vọng của chúng ta, là niềm tin của chúng ta, là tâm tình mà chúng ta phải có trong ngày thứ 7 thánh. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria, người mẹ của niềm tin, đến với Chúa Giêsu trong niềm tin yêu và hy vọng.

Nhi thức viếng mồ gồm có các phần sau:

                    1 . Dẫn nhập

                    2 . Nghi thức viếng mộ Chúa

                    3 . Thánh thi, thánh vịnh.

                    4 . Đọc Phúc Âm và suy niệm.

                    5. Benedictus, lời nguyện kết.

Hình ảnh của chị em trong giờ viếng mồ Chúa

Tài liệu

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment