Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa trên đường Thập giá. Chị em Chúa Quan Phòng Cần Thơ tại Nhà Mẹ đã cùng với Cha linh giám cử hành chặng đường Thập Giá xung quanh Tu Viện, để tưởng niệm và kết hiệp với sự đau khổ của Chúa trên từng chặng đường Chúa đã đi qua. Sau đó, chị em vào Nhà Nguyện cử hành việc Suy Tôn Thánh Giá Chúa. 

Xin cám ơn Chúa vì đã hy sinh chết vì tội lỗi chúng con, xin cho chúng con biết chừa bỏ thói hư, nết xấu, biết vác thập giá đời mình theo chân Chúa đến cùng. 

 

 Hình ảnh trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy tôn Thánh Giá

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

 

Comments powered by CComment