Hôm nay ngày 14.09.2023, Giáo hội mừng lễ suy tôn Thánh Giá, cũng là ngày mà Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ chọn làm ngày Gia nhập Thỉnh viện hàng năm. 

Ơn gọi theo Chúa luôn là một tác động, một tương quan hai chiều: lời mời gọi của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người. Chính Chúa đã gieo vào lòng 3 tân thỉnh sinh hôm những ước mơ lớn lao, những ý tưởng cao đẹp là bước theo chân thầy Giêsu để hiến thân phụng sự Chúa và Giáo hội.

Sau thời gian cầu nguyện và phân định, các em đã tự nguyện đáp lại tiếng Chúa mời gọi để bước sang một giai đoạn mới:  giai đoạn Tiền tập viện. Vì thế, vào lúc 16g30 ngày 14/09/2023, Tỉnh dòng Cần Thơ đã hân hoan đón nhận 3 em Đệ tử vào Tiền tập viện bằng nghi thức gia nhập Thỉnh viện dưới sự hiện diện của tất cả quý Sơ và các em trong Tu viện. Nghi thức gồm phần Thẩm vấn các em; trao thánh giá, sách Lời cha Á Thánh; trao các em vào tay Sơ phụ trách và phần Huấn từ của Bề trên giám tỉnh. Đây không chỉ là niềm vui của từng em được tiến bước mà còn là niềm vui chung của toàn thể Hội dòng.

Cầu chúc cho các em có đủ điều kiện về sức khỏe, thiêng liêng, tâm linh, nhân bản, sự cởi mở, đơn sơ cùng khả năng sống cộng đoàn như là những điều kiện cần thiết giúp các em tiến bước trên đường tu luyện. Xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại với các em để các em luôn đáp lại tiếng Chúa gọi, biết sống như Ngài muốn để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

 

Hình ảnh trong Nghi thức Gia nhập Tiền tập viện

Maria Huỳnh Thị Như Ngọc

Têrêsa Chung Hồng Cẩm Thúy

Inê Huỳnh Dương Như Hoàng

Gọi tên và thẩm vấn

Trao Thánh giá và sách Lời cha

Trao Tân Thỉnh sinh cho Sơ phụ trách

Chụp hình lưu niệm

                                                                    Ban truyền thông - TD.Cần Thơ