Ngọn hương bá, chồi non Chúa ngắt

Đem về trồng, tít tắp núi cao

Sinh sôi, hoa trái, rất mau

Thành cây cổ thụ đâu đâu cũng nhìn. (Ed 17, 22-23).

 

Hạt giống Lời hết tình gieo vãi

Vào trong lòng con cái chúng nhân

Người đạo hạnh, kẻ khô khan

Hồng ân Thiên Chúa đổ tràn như sương.

 

Tuỳ phong cách mở tay đón nhận

Tuỳ tâm tư rộng lãnh ơn ban

Đồng xanh mảnh đất chứa chan

Phì nhiêu màu mỡ, mầm xanh, nụ hồng.

 

Ôi tuyệt diệu Tấm Lòng Thương Xót

Hội Thánh Cha: một giọt ban đầu

Nhờ ơn Thần Khí nhiệm mầu 

Rộng lan bốn biển năm châu một ràn.

 

Xin biến đổi con thành dấu chỉ

Tình thương yêu, thánh ý của Cha

Đến tha nhân khắp mọi nhà

Kiên trì gieo vãi gần xa hạt Lời.

 

Vẫn tiến bước đường đời gian khó

Tín thác: - “Ơn Ta đủ cho con.” ( 2 Cr 12, 9)

Sáng danh Chúa tể càn khôn

Nước Cha hiển trị muôn muôn ngàn đời.

Anna Teresa Thuỳ Linh