Đức Giêsu xót thương từ ái

Ba mươi năm ẩn dật làng quê

Ba năm cuối, mở lối về

Giảng rao dẫn dắt Bến Quê vĩnh hằng.

 

Lời giải thoát tháng năm chìm đắm

Đời buông tuồng đánh mất niềm tin

Theo Lời tìm đến bình yên

Bởi Lời Hằng Sống, thiên niên trường tồn.

 

Chiều ly biệt, Lời Người truyền phán:

-“Này các con cầm lấy mà ăn...”

Thần lương nuôi sống thế nhân

Chính đây thịt máu của Thầy hiến trao.

 

Ai đói khát hãy mau tìm đến

Thoả no lòng mãi đến thiên thu

Chẳng còn sầu não ưu tư

Chẳng còn lạc bước, mịt mù bơ vơ.

 

Ôi Tế Phẩm nguồn ơn cứu độ

Nguyện tôn thờ mến mộ tri ân

Thần lương mỹ vị cao sang

Xua tan sự dữ, sa-tan kinh hoàng.

 

Hằng tín thác dẫu vàn thử thách

Thực thi Lời, rao giảng toả lan

Yêu người, kính Chúa vẹn toàn

Tâm thân đền thánh sẵn sàng tiến dâng.

 

Lạy Thánh Phụ, Thánh Thần, Thánh Tử

Hiệp Ba Ngôi muôn thuở muôn đời

Ý Cha thành sự đất trời

Nước Cha hiển trị rạng ngời vinh quang.

Anna Teresa Thuỳ Linh