Con không tu nữa nhé

Chúa à! Có được không?

Vì từng ngày lặng lẽ

Chẳng hạnh phúc trong lòng...

 

Con vẫn yêu Chúa lắm

Vẫn muốn bước theo Ngài

Nhưng bông hoa chỉ thắm

Khi đúng cách vun trồng

 

Con tìm ơn gọi khác

Cùng Chúa bước đi nha!

Chỉ sợ mình đi lạc ...

Khi sống ơn tu trì

 

Chúa ơi! Người ta nói

Đi tu lại còn về

Ham mê gì đến nỗi

Nợ Chúa, nợ cả Dòng...

 

Nhưng Ngài có tính lãi

Trên cuộc sống riêng con?

Ơn gọi này không hợp

Ơn gọi mới sẽ tròn...

 

Tuổi xuân con dành trọn

Dưới mái nhà Dòng tu

Chưa bao giờ hối hận

Khi chân bước theo Ngài

 

Hôm nay con dừng lại

Vì ước muốn tương lai

Đến đúng nơi Chúa muốn

Sống đúng cách Chúa cần

 

Những người thân, lối xóm

Xin rộng mở bao dung...

Vì con ... người tu xuất

Chứ phải đâu tội đồ...

 

Áo dòng con gửi lại

Tình Chúa mãi mang theo

Đường tương lai phía trước

Hạnh phúc bước bên Ngài.

Anna Anh Đào