Đinh đong! Đón giáng sinh về

Đinh đong! Hát khúc say mê đêm hồng

Chúa Con Ngự Xuống đêm đông

Nơi hang đá nhỏ,nơi lòng ai tin

 

Vua trời yêu mới hạ sinh

Cho đời một tấm chân tình thiết tha

Ai yêu mến, mới nhận ra

Ai tìm mới gặp, như là Ba Vua

 

Xin lòng đừng bận thắng thua

Đừng tranh cao thấp, a dua với đời

Về bên Thiên Chúa đất trời

Nằm trong nôi cỏ nghe lời Mẹ ru

 

Xin lòng nhỏ bé khiêm nhu

Đón nguồn ơn thánh thiên thu từ trời

Ánh sao chẳng ở xa vời

Tìm trong lời Chúa Ngài mời con đi

 

Đính đong! Đêm thánh nhắn gì?

Nhắn con sống biết cho đi như Ngài

Hồng Ân lãnh nhận hôm nay

Cùng Ngài xin tặng đến ai đang cần

 

Yêu thì cao thấp không phân

Nghèo,giàu cũng chính tha nhân của mình

Chúc nhau hạnh phúc an bình

Nơi lòng có Chúa Giáng Sinh ngự vào

                                        Anna Anh Đào