Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm ….

Dừng lại một chút để nhìn lại những gì đã diễn ra trong cùng một ngày :

  • Lướt mạng xã hội thấy có rất nhiều hình ảnh của các chị em với những dòng chữ : tạ ơn Chúa vì 2 năm, 10 năm, 13 năm, 17 năm… khấn dòng.
  • Tham dự thánh lễ tạ ơn vì hồng ân 25 năm, 50 năm và 60 khấn dòng với quý Soeurs.
  • Cử hành nghi thức gia nhập Tập Viện của các em.
  • Sự ra đi của đức cha Didier Berthet, Giám mục giáo phận Saint Dié.

Chỉ trong một ngày thôi nhưng có nhiều sự việc. Nó đọng lại trong tôi nhiều tâm tình : tâm tình tạ ơn Chúa và sự biết ơn con người ; tâm tình phó thác và sự khao khát được cộng tác với ân sủng ; và đâu đó là tâm tình tiếc thương.

Tâm tình tạ ơn Chúa và sự biết ơn con người.

Trong những con số vừa được liệt kê ở trên, số 60 là lớn nhất và nếu đề cập đến nó trong chiều dài của thời gian thì nó là dài nhất. Chiều dài của nó cho thấy sự đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người “Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11, 29) và lời tạ ơn của mỗi người với Thiên Chúa: “Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” (Tv100, 4-5). Thiên Chúa luôn trung tín dù con người hằng không tín trung. Thiên Chúa vẫn bao dung khi nhiều lần con người sa ngã. Trải qua 2 năm hay 60 năm trong đời thánh hiến để xác tín hơn vào tình thương Chúa. Đồng thời 2 năm hay 60 năm là cơ hội để mỗi ngày nói lời tạ ơn Chúa và biết ơn nhau. Biết ơn những chứng tá đời sống của các chị em : từ những điều tốt đẹp đến những điều còn đầy giới hạn của phận người. Vẫn chọn Chúa là trung tâm đời mình ; vẫn yêu Chúa dẫu rằng tình yêu của mình không là chi ; vẫn đứng lên sau những lần té ngã. Tạ ơn Chúa và cảm ơn người.

Tâm tình phó thác và sự khao khát được cộng tác với ân sủng

Hình ảnh các em được tiến lên giai đoạn mới trong hành trình ơn gọi gợi nhớ lại một kỷ niệm cách đây 13 năm, ngày tôi được bắt đầu trải nghiệm “mùa xuân của ơn gọi” trong “nôi của ân sủng”. Tâm tình trong tôi là sự phó thác : trao phó cho Thiên Chúa tất cả để tập sống cho mình Ngài. Bằng sự trở về với nội tâm trong nơi cô tịch và ngang qua việc bớt lại những tương quan cũng như những hạn chế tiếp xúc với xã hội bên ngoài, tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thanh thoát để sống đời cầu nguyện. Nhờ đó tôi đi sâu vào trong tương quan cá vị với Thiên Chúa, học biết mình và học biết tha nhân. Khám phá được vẻ đẹp của đời sống cầu nguyện và sự cần thiết của nó trong cuộc sống là một nữ tu tông đồ theo linh đạo của cha Gioan Martino Moye. Bởi vì tôi được sống trong “nôi của ân sủng” nên lời nguyện cầu của tôi không chỉ quy về tôi và những ai liên đới với tôi trong tình thân ái mà nó được mở ra cho thế giới, cho Giáo hội và cho Hội dòng. Ý thức về “sự thuộc về” của tôi được hình thành cách rõ nét hơn. Do đó tôi càng khát khao được cộng tác với ân sủng để con người của tôi được lớn lên bởi ân sủng và tập sống tinh thần của nữ tu Chúa Quan Phòng. 

Tâm tình tiếc thương

 Được tin đức cha Didier BERTHET qua đời lòng cũng thấy thổn thức. Tôi đã được diễm phúc gặp ông vào những dịp lễ lớn tại nhà mẹ Portieux, một con người vui tươi, hòa đồng và giản dị : ngài cùng chúng tôi múa hát, ngài hòa mình vào nhịp sống của mọi người… Hình ảnh đó thật đẹp cho một vị mục tử. Trong cương vị là chủ chăn, sự ra đi của ngài với tuổi 61 thật đáng buồn dưới nhãn quan con người. Biết bao dự định mục vụ ngài muốn thực hiện cho đại gia đình giáo phận Saint Dié mà ngài rất yêu quý phải dở dang. Những ngày qua tôi lướt trên trang web của giáo phận Saint Dié, tôi đọc những bài viết về ngài và nghe những video ghi lại những bài nói chuyện của ngài. Quả thật ngài là một con người của niềm hy vọng. Trong khi thực thi sứ mạng và nhất là khi phải chống chọi với cơn bạo bệnh ngài vẫn là chứng tá của niềm hy vọng. Tôi tin rằng, niềm hy vọng của ngài đã dẫn đưa ngài vào cung lòng của Thiên Chúa tình yêu.

Chỉ trong một ngày, “ngày 8 tháng 9”, mà có đủ sắc thái và nhiều tâm tình. Cuộc sống vốn dĩ là thế. Và Thiên Chúa dùng tất cả những gì trong cuộc sống này để mặc khải ý định của Ngài. Để có chúa nhật phục sinh thì phải đi ngang qua thứ sáu tuần thánh. Xin cho tâm con đủ nhạy và trí con đủ sáng để con nhận ra ý định nhiệm mầu của Chúa.

                                                                                        Sr. Marie Barnabé Nguyễn Thị Kiều My

                                                                                     Tỉnh Dòng Cần Thơ