Bên đời mưa nắng chơi vơi
Phong sương lối bước,tìm nơi an bình
Con nào dám nhạt câu kinh
Trên đường dâng hiến mang tình thiên thu

Con yêu chính Đấng Giê-su
Con thương tiếng gọi đời tu sớm chiều
Chúa ơi nâng đỡ con nhiều
Để hồn con được phì nhiêu ơn lành

Thế trần một cánh đồng xanh
Cỏ đời chen lẫn cũng xanh một màu
Cho con tỉnh thức thật mau
Trước bao cám dỗ mang màu đẹp tươi

Tình yêu Chúa đượm môi cười
Lau dòng lệ nhỏ phận người chênh vênh
Một lần tiếng Chúa gọi tên
Một đời đáp trả kết nên duyên hồng

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment