Chúa ở đây khi đời con sầu đắng
Chúa ở đây trong thinh lặng mênh mông
Đôi mắt phàm như bình phong che chắn
Để giữa đời cách ngăn phút gặp Ngài

Chúa tồn tại bên con qua hạnh phúc
Khi bình minh ngày mới tràn về
Chúa ngay bên trong đời con mọi lúc
Mà đôi khi con lầm lỡ lãng quên

Chúa ở đây qua bước đời gian khó
Dìu con đi mỗi bước vững vàng
Chúa không đem quyền uy Ngài soi tỏ
Luôn bé nhỏ để con chạm được Ngài

Chúa ở đây! Con xin luôn thấy Chúa
Giữa hành trình sẽ thôi hết đau thương
Như xuân đến mùa đông rồi cũng úa
Chúa ở đây yêu thương mãi từng ngày

Con theo Chúa niềm hăng say dấn bước
Dẫu buồn vui vẫn phó thác cậy tin
Xin dâng Chúa trái tim bao nguyện ước
Nhưng ước nhiều là thấy..Chúa ở đây!

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment