Người tu sĩ vẫn thích màu hoa tím
Để ưu tư tìm hạnh phúc trong tim
Người con gái tuổi xuân tròn xinh thắm
Khoác áo dòng với Chúa sống dịu êm

Màu hoa tím mang tình Sr chung thủy
Dâng cuộc đời dầu man mác đôi khi
Cánh tím ấy mỏng manh giữa bão tố
Có Chúa rồi tím cứ nở diệu kỳ

Tình tu sĩ tháng năm ghi khắc mãi
Lời yêu thương,cho đi,sống quên mình
Màu hoa tím vô tình hay hữu ý
Gợi bâng khuâng thuở gặp gỡ ban sơ

Tím đẹp quá cho mắt ai thơ mộng
Con cũng thương mà dệt mộng sớm hôm
Dệt với Chúa Đấng tình quân con đó
Nguyện yêu Ngài mãi giữ tím thủy chung...

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment