Lời thương kính thánh Giuse
Đấng luôn che chở, lắng nghe, chuyển cầu
Lời xin hạnh phúc bền lâu
Cho gia đình nhỏ đẹp mầu tình yêu

Lời kinh dâng tiến cuối chiều
Là lời ước nguyện đượm nhiều thở than
Xin cho lòng thật như vàng
Sợ chi lửa nóng thế gian thử lòng

Xin cho tất cả người chồng
Theo gương Thánh Cả tấm lòng thanh cao
Biết tìm ý Chúa nhiệm mầu
Chở che mái ấm dạt dào tình thương

Noi theo Thánh Cả tấm gương
Thanh bần ,công chính, khiêm nhường, bao dung
Ước mong Thánh Cả chuyển cùng
Lời cầu lên chốn cửu trùng cao sang

Cho đoàn con cái bình an
Gia đình hạnh phúc xóm làng yên vui
Xin dâng cay đắng ngậm ngùi
Từ nơi dương thế chưa nguôi nhọc nhằn

Dẫu đời còn đó khó khăn
Xin tin cậy mến và hằng cậy trông
Ước mong như ngọn nến hồng
Cháy theo ý Chúa quan phòng mà thôi


Lời xin, xin đã nhiều rồi
Trong con chưa hết bồi hồi vấn vương
Nguyện lòng Thánh Cả dủ thương
Chuyển cầu, đưa dẫn, bước đường con thơ!

 

Anna Anh Đào - Giáo Xứ Đường Láng