Lạy Chúa tha thiết trọn đời,
Danh Chúa rạng rỡ, sáng ngời quang vinh.
Xin thương trông đến ghé nhìn,
Ban muôn ân huệ phỉ tình con thơ.
 
Quan tâm chẳng chút ơ thờ
Vui tươi nối kết, mong chờ tha nhân.
Không muộn phiền, chẳng oán ân,
Đơn sơ tha thứ, muôn phần khiêm cung.
 
 
 
Tinh thần linh hoạt bao dung
Nhận mình yếu đuối, hoà cùng yêu thương.
Một lòng ngay thẳng chẳng nương,
Không hề nghĩ xấu, vấn vương bụi trần.
 
Tinh thần đơn sơ, ân cần
Chan hoà tình mến, đỡ nâng chân thành.
Một lòng hăng hái nhân lành,
Luôn luôn cởi mở, đồng hành thiết tha.
 
Tâm hồn khiêm tốn bao la,
Chẳng bao giờ ngã, lời ra lời vào.
Cõi lòng rộng mở, chẳng nao,
Kiên trì, nhẫn nại, ước ao dịu vời.
 
Vững vàng ý chí khắp nơi,
Kiên tâm chẳng ngại đáp lời ra khơi.
Ý hướng bền bỉ sáng ngời,
Sống sao hạnh phúc, dẫu đời đắng cay.
 
Toả lan ý chí không lay,
Dù ai chán nản, buông tay ngã lòng.
Không lời phê phán bất trung,
Mãi luôn trông cậy, khoan dung nhân từ.
 
Nguyện cho con chẳng cả tin
Nghe nhìn điều xấu, loan tin xa gần.
Sao cho từ tốn, ân cần
Chẳng bao giờ xoáy nhiều lần khổ đau.
 
Trên hết, con khấn nguyện cầu
Biết nghe, đoán ý nhu cầu than hân.
Luôn hân hoan, không ngại ngần,
Biết tha thứ mãi, muôn lần thứ tha,
 
Lạy Chúa tình yêu bao la
Xin lòng thương xót vang xa thế trần.
Tuôn đổ suối nguồn thánh ân
Chan hoà tình Chúa, ân cần mến trao.
 
LM Xuân Hy Vọng

Comments powered by CComment