Chúa bảo con hãy thắt lưng
Hãy cầm đèn sáng đừng ngưng sẵn sàng
Thức tỉnh ở giữa trần gian
Như người tôi tớ vẫn đang đợi chờ
 
Chủ về gọi cửa bất ngờ
Nhanh chân ra đón đơn sơ trung thành
Dù qua hai hoặc ba canh
Vẫn luôn tỉnh thức trọn lành Chúa ơi
 
Hạnh phúc sẽ đến tuyệt vời
Khi Ngài trở lại rạng ngời thương yêu
Xin cho con nhớ những điều
Hôm nay Chúa dạy sớm chiều thực thi
 
 
Anna Anh Đào - GX Đường Láng

Comments powered by CComment