Tu viện về đêm trăng đơn bóng
Sao khuya ẩn khuất dưới mây ngàn
Có người tu sĩ lòng nhẹ bỗng
Lời kinh như gió vút thanh không

Dìu dịu ánh trăng soi thánh giá
Chúa chết nằm đây lạnh vai gầy
Sương đọng thành giọt rơi từ lá
Tay người tu sĩ đón tình trời

Bên khung cửa sổ chậu hồng nở
Tỏa với ánh trăng sáng ngút ngàn
Lòng người theo Chúa thêm rộng mở
Cho tiếng yêu thương mãi vẹn tròn

Trăng đêm tu viện như hẹn ước
Với người tu sĩ mối duyên tình
Nên cứ thủy chung theo từng bước
Đường đêm sáng tỏa ánh Giêsu

Có phải chậu hồng cũng nhắn nhủ?
Thay người tu sĩ mối tơ lòng 
Những cánh mỏng manh sao không ngủ?
Thức tỏa hương yêu với trăng trời...

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment