Có người Nữ rất dịu hiền
Thuở xưa Thiên Sứ đến truyền tin vui
Từ đó dẫu có ngậm ngùi
Xin vâng giữ trọn dưỡng nuôi Ngôi Lời

Khiêm nhu trong suốt cuộc đời
Đắng cay chịu đựng đâu lời thở than
Người Nữ yêu Chúa nồng nàn
Tim Người là trái tim vàng yêu thương

Người mang kiếp sống bình thường
Như con cũng biết buồn thương khóc cười
Vượt qua giới hạn phận người
Trở nên Người Mẹ đẹp tươi tuyệt vời

Ngày Chúa đón Mẹ về trời
Cả Hồn lẫn Xác rạng ngời ánh vinh
Đời Mẹ phó thác,cậy,tin
Sống theo Thánh Ý đáp tình Chúa trao

Mẹ theo Chúa tận đồi cao
Để rồi vinh phúc ngọt ngào hôm nay
Cho con vững bước đường dài
Bước đi như Mẹ cứ hoài xin vâng

Chúa ban cho Mẹ đặc ân
Thì con Chúa cũng ân cần ban ơn
Nguyện xin sống tốt đẹp hơn
Nói theo gương Mẹ không sờn không nao

Mừng Mẹ vinh phúc trời cao
Tâm hồn con nhỏ khát khao trọn lành
Ngước nhìn lên chốn cao xanh
Con dâng nguyện ước chân thành Mẹ ơi

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment