Một người gác kiếm đường xa
Cầm lên Kinh Thánh để mà giảng rao
Một người chối Chúa hôm nào
Nay thành đá tảng biết bao vững bền

Một người bắt đạo mang tên
Saolo kiêu hãnh đã nên tông đồ
Chúa thương một cú ngã xô
Saolo đã hóa Phaolô tuyệt vời

Kính mừng hai Thánh muôn lời
Chúng con ước nguyện theo đời thánh nhân
Dù cho tội lỗi vô ngần
Xin ơn thống hối bước chân trở về

Con đường theo Chúa nhiêu khê
Khó khăn vất vả trăm bề gian nan
Hai Thánh cột trụ vững vàng
Xin thương đưa bước trần gian an bình

Mỗi ngày thêm sáng đức tin
Nồng nàn đức cậy thắm xinh rạng ngời
Đức mến ngát tỏa hương trời
Hương dâng hai Thánh là lời yêu thương

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment