(Mc 12, 38 - 44)
 
Nghe câu chuyện kể hôm nay
Chúa thời răn dạy đường ngay cho đời
Chuyện bà góa quá tuyệt vời
Dạy con phải biết học thời cách cho
 
Ở đời đừng giữ bo bo
Hãy như bà góa dâng cho hết lòng
Đời bà muôn nỗi long đong
Nghèo hèn cơ cực của không có gì
 
Có chăng đồng lẻ đáng chi
Nhưng lòng thì lại tiếc gì đem cho
Bà cho tuy chỉ đồng xu
Bà cho tuy chỉ khiêm nhu âm thầm
 
Nhưng trong câu chuyện Phúc Âm
Ngàn năm vẫn nhắc lương tâm con người
Chúa khen bà góa hết lời
Khinh chê những kẻ giả vời cao sang
 
Bỏ tiền mua lấy vinh quang
Mà lòng ngạo nghễ chẳng màng thương ai
Nghe câu chuyện kể hôm nay
Đôi lần con cũng đã sai mất rồi
 
Chúa ơi con đã biết rồi
Tấm lòng mới trọng tiền thôi đáng gì
Theo gương bà góa thực thi
Dù con đây chẳng có chi sang giàu
 
Nhưng xin cũng góp chung vào
Cho công cho của cho nhau tấm lòng
Cả khi khốn khó long đong
Cho phần mình sống Chúa đong ...lại đầy
 
Anna Anh Đào
 
 

Comments powered by CComment