Thánh Thần Thiên Chúa quyền linh
Ngày đêm thánh hóa nhân sinh cõi đời
Bảy ơn hồng phúc tuyệt vời
Mười hai hoa trái cho đời trổ sinh

Con dâng trọn cả tâm tình
Đón Thần Linh Chúa Mến Tin Cậy nhiều
Khấn ban hơi thở tình yêu
Xoa đời nhân thế trăm chiều thương đau

Con xin cất bước chân mau
Theo Ngài hướng dẫn giảng rao Tin Mừng
Dầu con yếu đuối đã từng
Lỡ lầm sợ hãi quay lưng với Ngài

Nguyện luôn thúc đẩy con hoài
Trên đường theo Chúa mỗi ngày tín trung
Xin thương nâng đỡ bao dung
Chở che những bước cơ cùng bơ vơ

Xác thân con chính Đền Thờ
Ngôi Ba Chúa ngự từng giờ từng giây
Mở lòng con đón cho đầy
Nguồn ơn thánh Chúa dựng xây đời mình

Sớm chiều vang tiếng nguyện xin
Câu kinh, tình mến ,đức tin vững vàng
Ra đi cất bước bình an
Cùng Ngài cho đến muôn ngàn đời sau

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment