Phục Sinh con ngắm chuỗi Mừng
Tháng Hoa cùng Mẹ tưng bừng reo ca
Chúa Con bên hữu Chúa Cha
Thăng Thiên giây phút hoan ca khải hoàng

Đưa tay Chúa chúc bình an
Đời con đã bước sang trang mới rồi
Ngại chi nguy khó xa xôi
Cùng Mẹ qua Chuỗi Mân Côi rao truyền

Loan Tin Mừng khắp mọi miền
Cho người sống biết nhân hiền yêu thương
Trần gian trọn nhịp Vui, Thương
Sáng Danh Chúa dẫu đoạn trường chông gai

Nhịp Mừng Chúa đợi ngày mai
Cùng Ngài sống lại dẫn ngay về trời
Tháng Hoa cùng Mẹ Mẹ ơi
Tin Mừng ngắm trọn qua lời Mân Côi

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment