Chiều nào thánh giá máu rơi
Chúa thương tẩy sạch tội đời thế gian
Máu tuôn cho lệ ngưng tràn
Niềm đau có Chúa ủi an tâm hồn

Cúi đầu trước Chúa Chí Tôn
Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thơ
Ơn thiêng ban phát vô bờ
Trái tim tan nát vẫn chờ bao năm

Đời bao sương gió thăng trầm
Ẩn thân tấm bánh Chúa thầm đỡ nâng
Dầu con bất xứng vô ân
Bao lần rước Chúa vẫn hằng ngã sa

Tim con in dấu Chúa qua
Ghé vào gõ cửa thiết tha gọi mời
Đôi khi quên lãng Chúa ơi
Bỏ Ngài lặng lẽ giữa nơi lòng đời

Thánh Lễ bữa tiệc nước trời
Ẩn nơi trần thế gọi mời con đây
Đến trao hạnh phúc đong đầy
Yêu thương của Chúa nồng say ngọt ngào

Cho con nguyên vẹn khát khao
Khi mong rước Chúa ngự vào lòng con
Cho tim con mãi sắt son
Tháng năm dẫu có vết mòn thời gian

Tình yêu Chúa rộng vô vàn
Ngự qua Hình Bánh ban tràn ơn thiêng
Dù con đi khắp mọi miền
Vẫn mang tình Chúa bình yên suốt đời

 

Anna Anh Đào

 

Comments powered by CComment