Yêu thương nên Chúa ban mình
Lập nên Bí Tích Thần Linh cao vời
Thánh Thể dấu chứng muôn đời
Tình yêu vĩ đại tuyệt vời vô biên

Tiệc ly tay Chúa nhân hiền
Bẻ chia tấm bánh linh thiêng cho đời
Ngày con nhận lãnh ơn trời
Cũng như tấm bánh Chúa mời bẻ chia

Tiệc ly nhưng chẳng xa lìa
Chiều buông vạt nắng ngoài kia lịm dần
Cúi mình Chúa rửa đôi chân
Cho bao môn đệ tín thân của Ngài

Tấm gương của Chúa đẹp thay
Khiêm nhường phục vụ như Ngài dạy con
Tình yêu chẳng sợ mỏi mòn
Còn yêu như Chúa con còn dấn thân

Muốn người nhận biết được rằng
Con là môn đệ xin hằng yêu thương
Chu toàn luật Chúa trên đường
Xin yêu yêu mãi theo gương Chúa truyền

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment