Canvê chiều xưa loang máu thắm
Thánh Giá nhiệm mầu Chúa treo thân
Càng yêu càng chịu đau thương lắm
Ôi Chúa yêu con đến vô ngần

Chiều nay bắt gặp ánh mắt Chúa
Nhìn con tha thiết gọi quay về
Cả trời tình yêu ơn cứu rỗi
Dành tặng loài người khắp sơn khê

Nhìn lên Thánh Giá chiều trầm lắng
Hôn chân Đấng đã chết vì yêu
Giọt máu nào rơi trên đồi vắng
Nở vạn hoa thơm ngát tình trời

Con thấy khổ đau nơi Thánh Giá
Luôn là huyền nhiệm của Tình Yêu
Khổ đau của Chúa nay đã hóa
Thánh Giá vinh quang sáng huy hoàng

Nhìn lên Thánh Giá nhìn lên Chúa
Con thấy chứa chan ngàn hy vọng
Vì Chúa đã chết nhưng lại sống
Để con cùng sống,sống muôn đời...

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment