Những ngày cuối của mùa Chay
Chặng đường Thương Khó đắng cay gần kề
Thập hình Chúa nhận tái tê
Mà con có biết quay về nẻo ngay?

Lời tha thiết gọi từng ngày
Trong Tin Mừng Chúa có lay động lòng?
Thánh giá có vác hay không?
Có đi với Chúa có mong chết cùng?

Hay còn mơ kiếp lụa nhung
Sống trong danh vọng mông lung thế trần
Những ngày tuần thánh đã gần
Bước chân thống hối xin lần bước đi

Theo Ngài mọi lúc mọi khi
Theo vào thành thánh hay đi nộp mình
Lúc vinh quang lẫn nhục hình
Ngài là Vua mãi uy linh muôn đời

Cho con kiên vững Chúa ơi
Theo Ngài để chết tội đời bao năm
Từ cây thập giá thăng trầm
Nay thành Thánh Giá vang âm tình trời...

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment