Bâng khuâng chân bước vào tuần thánh
Nhành lá trên tay khúc ngợi mừng
Mà nghe trong tim như lãng tránh
Một nỗi đau thương cứ chập chờn
 
Giêsu Cứu Thế nhân lành quá
Trên lưng lừa cứ tiến vào thành
Muôn tiếng tung hô ôi rộn rã
Chính con bao lần đã ngợi ca
 
Nhành lá hay là cây thánh giá
Nay mừng mai đã lãng quên mau
Nỗi lòng Chúa đó con chẳng xá
Hờ hững quay lưng đóng đinh Ngài
 
Ôi đường khổ giá đau thương lắm
Chúa nhận riêng mình vạn đắng cay
Chúa ơi tay con xin Ngài nắm
Nguyện ước vác cùng thánh giá đây
 
Chúa ơi tay con cầm nhành lá
Lá hay thánh giá hoài vẫn thương
Chúa ơi tay con cầm nhành lá
Lá hay thánh giá vẫn theo Ngài....
 
Anna Anh Đào

Comments powered by CComment