Lễ Truyền Tin con ngắm nhìn gương Mẹ
Lời xin vâng trong tin tưởng tuyệt vời
Lòng phó thác khiêm nhu và lặng lẽ
Nhận Thánh Ý là đường để bước đi
 
Mẹ xin vâng trong niềm tin tuyệt đối
Dẫu chưa tường sẽ thực hiện ra sao
Xin cho con vâng nghe đừng bối rối
Tiếng Chúa mời biết đáp trả cho mau
 
Con mừng Mẹ người Nữ đầy ơn phúc
Tiếng ngợi khen cao rao Chúa muôn đời
Ngài chọn Mẹ để xuống đời cứu giúp
Những phận người còn lầm lỗi ngã sa
 
Lời của con mang hương mến thiết tha
Xin là hoa trước tòa vinh phúc Mẹ
Một loài hoa mãi khiêm nhường lặng lẽ
Suốt cuộc đời nở tươi trong ý Chúa
 
Tình của con xin lung linh như nến
Tiếng nguyện cầu thắp sáng quả tim thơ
Làm bừng lên tình yêu lòng sốt mến
Xin cùng Mẹ cậy trông Chúa quan phòng
 
Đời của con sớm chiều xin nên giống
Gương Mẹ hiền dầu cay đắng khổ đau
Để qua con lời Chúa luôn sống động
Mong cùng Mẹ thưa tròn tiếng Xin Vâng!
 
Anna Anh Đào

Comments powered by CComment