Tay con mở đón ơn trời
Đôi chân bước tới dẫu đời chơi vơi
Đừng rời con nhé! Chúa ơi
Dù khi trẻ dại hay thời già nua

Biết đời con bận thắng- thua
Bận tìm vật chất ,bận mua danh quyền
Bận hoài trong chữ đồng tiền
Lỡ quên Chúa dặn ưu tiên nước trời

Xa xăm trên khoảng xanh ngời
Nhìn chim lượn gió mượn lời con xin
Nhẹ thôi mưa gió hành trình
Để đời con sống biết nhìn mà yêu

Mong sao thôi lộng gió chiều
An nhàn chim nhịp cánh đều bình yên
Biết con còn những ưu phiền
Của đời mưa nắng luân phiên vui buồn

Cậy tin phó thác Chúa luôn
Cho con sống tốt với muôn ý lành
Bớt bận với những mỏng manh
Bớt tìm những thứ qua nhanh thế trần

Gió ơi đừng mãi xoay vần
Cho đôi cánh mỏng còn cần nghỉ ngơi
Chúa ơi con mệt giữa đời
Đôi tay mở rộng ơn trời xin ban

Tay con Chúa mở nhẹ nhàng
Còn đâu nặng gánh thế gian sớm chiều
Tay không dễ đón nhận nhiều
Để mà trao tặng tình yêu mỗi ngày

Tay không con hướng lên Ngài
Để Ngài nắm mãi nắm hoài Chúa ơi!

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment